Kippkopp csoport

KIPPKOPP CSOPORT

 

Csoportunk a „Kippkopp” nevet egy kedves gesztenyefiguráról kapta, akihez sok érdekes történet kapcsolódik Marék Veronika tollából.

Jelenleg 19 gyermek jár a csoportba. A kisfiúk száma 12, a kislányok 7-en vannak.

Fontosnak tartjuk, hogy a családi nevelést kiegészítve, olyan óvodai életet szervezzünk, amely érzelmi biztonságot, derűt, aktív tevékenységet biztosít gyermekeink számára.

Arra vállalkozunk, hogy a szülőkkel összhangban, együtt neveljük a ránk bízott gyermekeket.

Célunk, hogy minden kisgyermek jól érezze magát és nyugodt, biztonságos, derűs hangulatban játszhasson. A későbbiekben, a sok egymás mellett játszó gyermekből igazi barátságok, mély kapcsolatok szülessenek.

Napirendünket (étkezés, pihenés, játék, fejlesztést segítő tevékenységek) a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítjuk. A legfontosabb a biztos, megalapozott szokásrendszer kialakítása. (Tudják, hogy mikor mi fog velük és körülöttük történni)

A személyiségfejlesztésen belül az alábbi feladatokat hangsúlyozzuk:

– egészséges életmódra nevelés
– a gyermeki viselkedéskultúra alakítása (kérem-köszönöm, a köszönés módja udvariassági szokások)
– érzelmi intelligencia fejlesztése
– képességek fejlesztése a gyermeki tevékenységekben (beszédértés, türelem, figyelem, koncentráció, kézügyesség stb)
– óvoda- család kapcsolatának folyamatos alakítása, együttnevelés
– környezetvédelmi nevelés

Az egészségnevelésünk része a szabad levegőn valón tartózkodás. Játékos testmozgásokkal, rövid sétákkal biztosítjuk a gyermekek testi fejlődését.

Az óvodai mindennapjainkat sok játékos tevékenységgel, mozgással, énekléssel, verssel, mesével színesítjük.
A harmonikus fejlődéshez vezető út alapja: a játékos nevelés. Legfontosabb tevékenységünk a játék, ezért a fejlesztést a játékra építjük, játékon keresztül ismerkedünk a világgal, közvetlen környezetünkkel, egymással.

A vizuális nevelés során ismerkedünk a rajzeszközökkel, de a rajzeszközökön kívül különböző anyagokkal is. (gyurma, festék, olló, tű, cérna)

Csoportunkban nincs olyan nap, hogy ne énekelnénk. Az énekek és a mondókák természetes részeivé válnak az óvodai életünknek. Nemcsak a beszédértést, a ritmus- és hallás érzéket fejleszti, hanem segíti a világ megismerését, ezenkívül az érzelmi- és értelmi nevelést.

Bízunk abban, hogy az óvodai élményeiket boldogan hozzák-viszik a két otthonuk között.

Kati néni és Andi néni