Bárányka csoport

 

Bárányka csoport 

 

2018 szeptemberében kezdtünk új kiscsoportot.

Az óvoda sok kisgyermek számára jelenti az első kikerülést a családi fészek melegéből. Ezért elsődlegesnek tartjuk a befogadó, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtését. Osztjuk Vekerdy Tamás szemléletét: „ A kisgyerek lehessen kisgyerek, sok szabad játékkal, nagy érzelmi biztonságban, sok mesét hallgatva és a spontán utánzás beszédtől tevékenységig terjedő lehetőségeivel.”

Minden gyermek egyszeri, megismételhetetlen csoda. Hogy mivé lesz, már benne rejtőzik. A rendelkezésünkre álló rövid 3-4 év alatt személyiségük, egyediségük megismerésén fáradozunk, annak pozitív vonásait igyekszünk erősíteni, felszínre hozni.

Támaszt nyújtunk, és változatos lehetőségeket kínálunk a tanuláshoz szükséges tapasztalatok megszerzéséhez, képességeik kibontakozásához, fejlődéséhez.

Munkánkat közvetlenül segíti egy szakképzett dajka és egy pedagógiai asszisztens. Valljuk, hogy optimális eredményt csak a szülőkkel együtt, közös erőfeszítéssel, összefogással érhetünk el. Ennek érdekében törekszünk a jó kapcsolatra, lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük a szülők igényeit, kéréseit, és részükről is elvárjuk a partnerséget (pl.: Házirend betartása).

Célunk, hogy az óvodáskor végére harmonikusan fejlett, az iskolai kihívásokra nyitott és megfelelni képes gyerekeket neveljünk, a magunk és szülők örömére, megelégedésére.

Andi néni és Eszter néni
óvodapedagógusok    

 

Képek, galériák a Bárányka csoportról >>