Álláshirdetés – Óvodapedagógus

Budaörsi Vackor Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budaörsi Vackor Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. 10.16 – 2020.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 136.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tersánszkyné Nyitrai Éva nyújt, a 06204623111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Tersánszkyné Nyitrai Éva részére a vezeto@vackorovoda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.