Álláshirdetés – Óvodapedagógus

Budaörsi Vackor Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján

pályázatot hirdet

Budaörsi Vackor Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 136.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus munkaköri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

  •       Jó szintű pedagógus kompetenciák,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tersánszkyné Nyitrai Éva nyújt, a 06204623111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Vackor Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Szabadság út 136. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114/11/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Tersánszkyné Nyitrai Éva részére a vezeto@vackorovoda.hu e-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Tersánszkyné Nyitrai Éva,  Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 136.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.vackorovoda.hu  – 2018. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vackorovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.