ÓVODÁNKRÓL

Az óvoda bemutatása

 

Az óvoda Budaörs központjában, mind gépjárművel, mind tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen található. Az épület főútvonal mellett helyezkedik el, ezen ártalmak ellen élő sövénnyel és az udvaron található nagy fákkal próbálunk védekezni.

Az intézmény 35 éves múltra tekint vissza. Kétszintes, öt csoportszobával, tornaszobával és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik, valamennyi jól felszerelt. Udvarunk kis méretű, de korszerű mozgásfejlesztő játékokkal ellátott. Az óvoda közelében több modern játszótér, iskola található. Gyermekeink főként a lakótelepről és a körülöttünk lévő családi házas környezetből érkeznek hozzánk. A családok szociális helyzete vegyesnek mondható, viszont egyre több a segítségre vagy támogatásra szoruló.

Adottságainkhoz képest kulturált környezetet igyekszünk kialakítani, ahol a gyermekek jól érzik magukat.

 Szolgáltatásaink

Tevékenység

Fejlesztő

Időpont

Logopédiai fejlesztés

Ventilla Zsoltné

Hetente 2x egyéni és csoportos beosztás szerint

Fejlesztőpedagógiai foglalkozás

Parragné Bacsek Gabriella fejlesztő pedagógus

Hetente 3x egyéni és csoportos beosztás szerint

Hittan

Gádorné Elekes Judit

Péntek 10.00.-11.00-óráig

 • Tárgyi feltételek 

Óvodánk az elmúlt években az önkormányzat jelentős anyagi támogatásával egy felújított, igényes szakmai és környezeti kultúrával, funkcionális eszközparkkal rendelkező intézménnyé vált.  

 • Gyermekek

Óvodánk 120 férőhellyel rendelkezik, jelen nevelési évben 136 gyermek jár hozzánk.

A gyermekek nevelése öt csoportban történik, melyekből 2 homogén, 2 részben osztott és egy vegyes életkorú. 

Megfigyelhető, hogy egyre több azon gyermekek száma, akik a törvény által biztosított lehetőséggel élve, hetedik életévükben még az óvodában maradnak. A felgyorsult életritmus, a szülők elfoglaltsága miatt számos kisgyermek küzd beilleszkedési, beszédfejlődési és magatartásproblémákkal. Nekik segítenek a speciális szakemberek, mint a logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus. 

 •  Az óvoda személyi ellátottsága 

Az óvoda dolgozóinak száma 22 fő.

12 felsőfokú végzettségű óvónő dolgozik, 4 fő szakvizsgázott, 7-en szakirányú képesítést szereztek úgy mint drámapedagógus, fejlesztőpedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus, pszichopedagógus, óvodai szakértő, óvodavezetői szak, gyógypedagógiai asszisztens. Fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus.

A nevelőmunkát 6 fő dajka (4-en dajkaképzőt végeztek, 1 fő érettségizett), 1 fő óvodatitkár, 1 fő konyhai dolgozó és  1 fő karbantartó segíti.

 • Pedagógiai munka 

Pedagógiai munkánk a természeti és társadalmi értékek megőrzésére és továbbadására irányul, komplexen és integrálva sokféle tevékenység-formába.

Nevelési programunkban olyan értékeket fogalmazunk meg, melyek a gyermek és a gyermekkor reális ismeretére és a szülők jogos elvárására épül. Alapértékünk a gyermek tisztelete, szeretete, elfogadása. Mindez magában hordozza az átlagtól eltérőt, a másságot toleráló magatartást is. A játék fontosságát, értékét, a gyermek fejlődésében betöltött szerepét a legfontosabbnak tartjuk óvodai életünkben.

A gyermekek élmények útján élik meg a világgal való közvetlen csatlakozást. Hangsúlyozzuk a játék és a mozgás szerepét. A sikeres, eredményes személyiségfejlődéshez a következőket biztosítjuk:

 • a gyermek életkorához igazított tevékenységrendszert,
 • a gyermek érdeklődésére és szükségleteire építő műveltségtartalmakat,
 • a kiegyensúlyozott érzelem- és inger gazdag környezetet.

A hagyományos óvodai alaptevékenységeken túli programjaink és hagyományaink:

 • évenkénti óvodaszinten szervezett tavaszi kirándulás,
 • őszi kirándulás,
 • Márton nap,
 • nyilvános sportnap,
 • gyermeknap,
 • ünnepek, megemlékezések              
 • mozgáskoordinációt fejlesztő foci,
 • tánc,
 • hittanoktatás.

 Az óvodában a személyiség formálása a családdal együttműködve, megértő nevelői magatartással, a gyermekek szeretetteljes gondozásával, oldott, derűs, családias légkörben valósul meg. Az óvoda a szülők felé nyitott, betekinthetnek gyermekeik óvodai életébe csoportlátogatás, fogadóórák, ünnepek, rendezvények alkalmával. Tájékozódhatnak az óvoda nyilvános dokumentumainak áttekintésével is (az óvoda Helyi programja, Minőségirányítási program, Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat, faliújság).

 •  A működés alapdokumentumai 

Az alapdokumentumokat az elmúlt években – és folyamatosan – a változó törvényi eljárásokhoz igazítottuk:

Helyi nevelési program>> Letöltés PDF >>

Éves Munkaterv 2012-2013 >> Letöltés PDF >>

keket nevelni.