FŐOLDAL

Szeretettel köszöntöm Önöket

a Budaörsi Vackor Óvoda honlapján!

 

Remélem, hogy a honlap segítségével több információt és átfogóbb képet kaphatnak intézményünk életéről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kulturált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük azt a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy óvodánkban továbbra is magas színvonalon családias, derűs környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.

 Tisztelettel:           

 Balázsné Miczák Katalin

Intézményvezető      

Budaörsi Vackor Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budaörsi Vackor Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 136.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves gyermekek nevelése oktatása a helyi programnak megfelelően

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a büntetlen előélet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmunkásképző intézet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű empátia, pontosság, gyermekszeretet, szakszerűség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Miczák Katalin nyújt, a 06-20/4623111 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Vackor Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Szabadság út 136. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: takarítós dajka.
 • Elektronikus úton Balázsné Miczák Katalin részére a vezeto@vackorovoda.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Balázsné Miczák Katalin, Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 136. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vackorovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 10.

Tisztelt Szülők!

A 2019/2020-as nevelési évre az óvodai jelentkezés időpontja:

– 2019. április 29. (hétfő) 07.30 – 18.00

– 2019.április 30. (kedd) 07.30 – 18.00

A jelentkezés előtt a szülőknek és a gyermekeknek előzetes telefonos egyeztetés alapján lehetőségük van 2019. április 1. és 12. közötti időszakban betekinteni az óvoda életébe, elbeszélgetni az intézményvezetővel és a leendő kiscsoportos óvodapedagógusokkal.

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődő Szülőket és Gyermekeket egy személyes találkozóra, hogy az óvodai jelentkezés előtt egy átfogó képet kaphassanak gyermekük következő három-négy évének színteréről.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

– a szülő (gondviselő) személyi igazolványát és lakcímkártyáját vagy munkahelyi igazolását abban az esetben, ha budaörsi munkahely alapján kéri a gyermek felvételét,

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

– a gyermekorvos igazolását a gyermek óvodaérettségéről.

 

Részletes tájékoztató: 

– Egyszerűsített felhívás az óvodai jelentkezésre a 2019/20-as nevelési évre >> 

– Hirdetmény az óvodai felvételekről a 2019/20-as nevelési évre >>

 

 

Üdvözlettel:         

Balázsné Miczák Katalin

intézményvezető      

Budaörsi Vackor Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budaörsi Vackor Óvoda  óvoda

takarítós dajka

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.04.01-2021.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 136.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

takarítói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános, dajkaképző,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmunkásképző intézet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Bizonyítványok, önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Miczák Katalin nyújt, a 06204623111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Vackor Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Szabadság út 136. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: takarítós dajka.
 • Elektronikus úton Balázsné Miczák Katalin részére a vezeto@vackorovoda.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Balázsné Miczák Katalin, Pest megye, 2040 Budaörs, Szabadság út 136. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vackorovoda.hu honlapon szerezhet.

 

Az étkezés lemondásának rendje

.Az étkezés lemondás rendje: munkanapokon reggel 09.30-ig lehet a következő napra ill. napokra az étkezést lemondani KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN :

Betegség esetén sem automatikus az ebédlemondás, a szülőnek kell ezt kérnie.

 

 

 

Büszkék vagyunk a ZÖLD ÓVODA címre!